Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. GİRİŞ

İşbu Sözleşme internet sitesinin (http://www.newruleswoman.com) kullanımına ve işbu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair hüküm ve koşulları belirler. Müşteri internet sitesini kullandığında Koşulları, Çerez Politikasını, Gizlilik Politikasını, Kişisel Verilen Korunma İlkelerini ( Veri Gizliliği Politikası ) kabul etmiş ve bu hususlara tabi olmak konusunda açık rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. İNTERNET SİTESİNDEKİ MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ZİYARETLERİ

Müşteri’nin istediği ürünü satın alabilmesi için kişisel bilgilerini paylaşması gerekmektedir. www.newruleswoman.com  ile paylaştığınız bilgiler veya kişisel veriler Veri Gizliliği Politikası uyarınca işlenir. Müşteri internet sitesini kullandığında www.newruleswoman.com ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu teyit ederek işbu bilgilerin ve kişisel verilerin işlenmesini kabul etmiş sayılır.

Müşteri’nin ilgisini açık www.newruleswoman.com’a beyan etmesi halinde, www. newruleswomanwoman.com en yeni koleksiyon, kampanya ve özel teklifler hakkında posta, e-posta ve/veya SMS yoluyla Müşteri’yi bilgilendirebilir.

3. İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMI

İnternet sitesini kullanarak ve/veya internet sitesi yoluyla herhangi bir sipariş vererek; Müşteri;

  1. İnternet sitesini yalnızca meşru talepler veya siparişler için kullanmayı,
  2. Gerçekçi olmayan, asılsız veya sahte siparişler vermemeyi; www.newruleswoman.com’ un böyle bir siparişin yapıldığına dair makul bir kanaati olduğunda www.newruleswoman.com’un siparişi iptal etme ve konuya ilişkin ilgili yetkilileri bilgilendirme hakkına sahip olduğunu,
  3. www.newruleswoman.com’a doğru ve güncel e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sunmayı ve gerekli olması durumunda www. newruleswomanwoman.com’ un bu bilgileri Müşteri ile iletişim kurmak için kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur.

Müşteri’nin, siparişi tamamlamak için ihtiyaç duyulan bilgilerin tümünü www.newruleswoman.com’ a vermediği hallerde, www.newruleswoman.com siparişi tamamlamayabilir. Müşteri internet sitesi yoluyla sipariş verdiğinde, en az 18 yaşını tamamlamış olduğunu ve yasal olarak temyiz kudretini haiz sözleşme kurmaya muktedir olduğunu onaylar.

4. HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ

Bu internet sitesinde sunulan ürünler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde teslimat için uygundur.

5. SÖZLEŞMENİN KURULMASI

Müşteri olarak sipariş vermek için, online satın alma sürecini izleyip, "Ödemeyi Onayla" seçeneğini tıkladıktan sonra, siparişin alındığını onaylayan bir e-posta ("Sipariş Onayı") alırsınız. Takip eden ikinci bir e-postada, siparişin kabul edildiği ve gönderilmekte olduğuna ilişkin ("Teslimat Onayı") bilgilendirilirsiniz.

6. ÜRÜNLERİN BULUNABİLİRLİĞİ

Tüm siparişler stoklarda bulunabilir olmasına bağlıdır. Tedarik sıkıntısı yaşandığı veya ürünün artık stokta olmadığı hallerde, www.newruleswoman.com müşteri’ye sipariş edebileceği benzer veya farklı kategori ve değerde ikame ürünler hakkında bilgi verme hakkını saklı tutar. www.newruleswoman.com , bu bildirim ile sözleşme konusu taahhüdünü yerine getirmiş sayılır. Müşteri söz konusu onayı verip vermemekte serbesttir ve onay vermediği hallerde  www. newruleswomanwoman.com Müşterinin ödemiş olduğu tutarı Müşteri’ye satın alma işlemi için kullanılan ödeme yönteminin aynısını kullanmak suretiyle iade eder.

7. SİPARİŞİN REDDİ VE İPTALİ

www.newruleswoman.com’ un internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çekme ve/veya internet sitesindeki herhangi bir materyali veya içeriği kaldırma veya düzeltme hakkı her daim saklıdır. www.newruleswoman.com kendisine iletilen tüm siparişleri işlemek için tüm makul çabayı sarf edecek olsa dahi, bir siparişi aldıktan veya Müşteri’ye Sipariş Onayı gönderdikten sonra olağandışı durumların meydana gelmesi halinde siparişi yerine getirmeyi veya onaylamayı reddetme hakkını her zaman saklı tutar. www.newruleswoman.com, Müşteri’ye veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çektiği, herhangi bir materyali veya içeriği kaldırdığı veya düzelttiği ya da siparişi aldıktan veya Sipariş Onayını gönderdikten sonra onu yerine getirmeyi veya onaylamayı reddettiği için sorumlu tutulamaz.

Müşteri, Sipariş Onayı aldığı andan itibaran 1 saatlik zaman dilimi içerisinde, siparişi iptal etme hakkına sahiptir. 

8. TESLİMAT

www.newruleswoman.com, stoktaki bulunabilirliğe bağlı olarak ve herhangi bir olağandışı durum olmadığı müddetçe, Sipariş Onayı tarihinden itibaren en fazla otuz (30) gün içinde teslim eder.

Ürünlerin tedarikinin www.newruleswoman.com’ un kontrolü dışında bir durum sebebiyle gecikmesi halinde, www.newruleswoman.com; Müşteri’yi mümkün olan en kısa zamanda durumdan haberdar eder ve gecikmenin etkisini en aza indirmek için önlemler alır.www.newruleswoman.com  kontrolü dışında bir durum sebebiyle yaşanan gecikmeler konusunda sorumlu olmaz. Ancak çok ciddi bir gecikme riski olduğunda, Müşteri www.newruleswoman.com’ a ulaşarak sözleşmeyi sonlandırabilir ve müşteri ödemesini yaptığı ancak teslim almadığı ürünlere ilişkin parasını geri alabilir.

Cumartesi, Pazar veya resmi tatil günleri teslimat yapılmaz.

İşbu Koşullar bağlamında, "teslimat" veya "teslim edildi" durumlarının oluşması için Müşteri’nin veya ürünlerin zilyetliğini edinecek Müşteri tarafından belirlenmiş üçüncü bir kişinin ürünü teslim almış olması gerekir ki bu durum, belirtilen teslimat adresinde ürüne ait alındı belgesinin imzalanmasıyla ispat edilebilir.

Teslimata kadar ürünlere ilişkin her türlü yarar ve hasar www.maksu.com.tr’nın sorumluluğunda olacaktır. Ürünlerin mülkiyeti, söz konusu ürünün Müşteri’ye veya teslimat adresinde bulunan kişiye tesliminden itibaren Müşteri’ye geçer.

Müşteri ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde www.newruleswoman.com sorumluluk kabul etmeyecektir.

9. TESLİM EDEMEME HALİ

Ürünlerin teslimatı anında Müşterinin adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda www.newruleswoman.com, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Müşterinin sorumluluğundadır. Müşterinin adresinde bulunmaması veya teslimatın kabul edilmemesinden www.newruleswoman.com sorumlu tutulamaz.

Teslimat mümkün olmazsa, ürün/ler kargo şirketinin ilgili şubesinde en fazla 3 gün bekletilir. Müşteri, ürünün teslim edilemediğine dair yapılan bildirimi takiben, ürünün kargo şirketinin ilgili şubesindeki bekleme süresi içerisinde, siparişe konu ürünü elden teslim alabilir. www.newruleswoman.com, teslim edilemeyen ürünü yeniden müşteri adresine göndermekle yükümlü değildir. Bekleme süresi içerisinde kargo şirketinin ilgili şubesinden teslim alınmayan ürünler bekleme süresi sonunda depoya iade edilir.

Siparişe konu ürün teslimat adresine getirilip de www.newruleswoman.com’dan kaynaklı olmayan bir sebepten ötürü Teslimat gerçekleşmez ve Müşteri bekleme süresi içerisinde teslim almaz ve ürün depoya iade olursa, Müşteri’nin Sözleşme’ye aykırı davrandığından bahisle Sözleşme feshedilebilecektir. Sözleşmenin sonlandırılmasının sonucu olarak, www.newruleswoman.com, Müşteri’den aldığı bütün ödemeleri, herhangi bir makul olmayan gecikme olmaksızın, her halükarda, işbu Sözleşmenin sonlandırılmasından sonraki on dört (14) gün içinde Müşteri’ye, satın alma işlemi için kullanılan ödeme yönteminin aynısını kullanmak sureityle iade edecektir.

Bu hallerde Müşteri ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun www.newruleswoman.com’a iade edilmesinden dolayı oluşan giderlerden sorumludur. 

10. FİYAT VE ÖDEME

Ürünlerin fiyatı, internet sitesinde belirlendiği şekildedir.

Müşteri’nin sipariş ettiği ürünlerin fiyatında bir hata bulunması durumunda www.newruleswoman.com, Müşteri’yi mümkün olan en kısa sürede bilgilendirerek Müşteri’ye siparişi doğru fiyat üzerinden onaylama veya siparişini iptal etme seçeneklerini sunar. www.newruleswoman.com Müşteri’ye ulaşamazsa siparişi iptal edilmiş kabul ederek ürünler için ödeme yapılan miktar Müşteri’ye iade edilir.

Fiyatlandırma hatası bariz ve kesinse ve internet sitesinde kayıtlı ürün fiyatının bariz bir şekilde hatalı fiyat olduğu anlaşılabilecekse, www.newruleswoman.com’ un ürünleri Müşteri’ye hatalı (normalde olması gerekenden daha düşük) fiyattan (Müşteri’ye Teslimat Onayı gönderdikten sonra dahi) satış işlemini tamamlama yükümlülüğünde olmayacaktır.

İnternet sitesindeki fiyatlara KDV ve vergiler dahildir ancak teslimat ücreti dahil değildir ve bu ücret toplam tutara eklenerek toplam sipariş ücreti belirlenecektir.

Genel olarak ve aksi açıkca belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Müşteriye aittir. www.newruleswoman.com ürünleri Müşterinin sipariş esnasında belirlediği anlaşmalı kargo firması aracılığı ile teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının müşterinin adresinde şubesi olmaması halinde, müşterinin ürünü, kargo firmasının www.newruleswoman.com tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.Fiyatlar herhangi bir zamanda değişikliğe uğrayabilir ancak (yukarıda belirtilen durumlar hariç olmak üzere) Müşteri’ye Sipariş Onayı gönderildiği durumlarda fiyat değişiklikleri siparişleri etkilemeyecektir. Bu sebeple, (yukarıda belirtilen durum haricinde) önceki siparişlere ilişkin fiyatların yeniden düzenlenmesine izin verilmemektedir. Müşteri alışverişi tamamladığında, satın almak istediği tüm ürünler alışveriş sepetine eklenir, sonraki adım ise siparişi sonlandırma ve ödeme işlemidir. Bunu yapabilmek için Müşteri, satın alma sürecine ilişkin adımları izlemeli, her adımda talep edilen bilgileri tamamlamalı veya onaylamalıdır. Ayrıca Müşteri, satın alma süreci boyunca, ödeme işlemi öncesinde, sipariş ayrıntılarında değişiklik yapabilir.

Siparişi tamamlandıktan sonra ve ödemenin Müşteri tarafından teyit edilmesinden önce, satın alınan ürüne ilişkin temel nitelikleri, ürünün tüm vergiler dahil toplam fiyatı, Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler veya istisnai olarak cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, Müşteri'nin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi sipariş özeti şeklinde Müşteri’nin dikkatine sunulur.

Ödemeler internet sitesinde ve uygulamalarda gösterilen ödeme yöntemleri kullanılarak kredi kartlar (Visa, MasterCard , vs. ) ve debit kartlar aracılığıyla yapılır.

Yetkisiz erişimi engelleyebilmek için Müşteri’nin kredi kartı bilgileri şifrelenir. www.newruleswoman.com Müşteri’nin siparişini aldığında, işlemi tamamlamak için yeterli kullanılabilir limit bulunduğunu teyit etmek için Müşteri’nin kartında provizyon talep edilir. Ödemeye ilişkin tahsilat, www.newruleswoman.com tarafından Müşteri’nin siparişinin onaylandığı anda yapılacaktır. Müşteri "Ödeme Onayı" düğmesini tıkladığında, kullanılan kredi kartının sahibi olduğunu veya hediye kartı veya kredi çeki kartının yasal hamili olduğunu doğrulamış ve onaylamış sayılır.

Kredi kartları kartı veren kurum tarafından doğrulamalara ve yetkilendirmelere tabidir; fakat Müşteri’nin kartını veren kurumun www.newruleswoman.com’ a ödeme yetkilendirmesi vermemesi halinde herhangi bir gecikmeden veya teslim etmeme durumundan dolayı www.newruleswoman.com yükümlü olmayacaktır ve Sözleşme’yi tamamlaması mümkün olmayacaktır.

11. FATURA

Fatura düzenlenir ve Müşteri’ye en geç, teslim edilen ürünlerle birlikte gönderilir. www.newruleswoman.com fatura konusunda, e-fatura/e-arşiv mevzuatına uygun diğer usullerin uygulanması hakkını saklı  tutar.

12. HEMEN ÖDE

Hemen Öde özelliği (bundan sonra "Hemen Öde" olarak anılacaktır) Müşteri’nin her satın almada teslimat, fatura ve ödeme bilgilerini girmesine gerek kalmadığı için bu internet sitesinde alışveriş yapma sürecini kolaylaştırır. Hemen Öde Sepeti Görüntüle bölümünde Müşteri’nin erişimine sunulur.

Hemen Öde seçeneğini kullanmak için Müşteri ödeme yapacağı kredi kartı ve/veya banka kartı bilgilerini kaydetmelidir. Müşteri, herhangi bir siparişinde "Kart bilgilerimi kaydet" seçeneğini tıklayarak www.newruleswoman.com tarafından kabul edilen herhangi bir kartla ödeme yaparken söz konusu işlemi gerçekleştirebilir. Böylece kart numarası, kart üzerinde göründüğü haliyle kart sahibinin adı ve kartın son kullanma tarihi kaydedilir.

Müşteri’nin, kart bilgilerini kaydetmek ve Hemen Öde özelliğini kullanmak için Veri Gizliliği Politikasını ve Koşullarını kabul etmesi gerekecektir.

Müşteri, Hemen Öde özelliğini kullanmayı kabul ettiğinde, satın alımlarda ödemenin, bu özelliğe bağlı karttan alınması hususunda www.newruleswoman.com’yi yetkilendirir. Kart kullanımı, her durumda Müşteri ile kartı veren kurum arasında anlaşılan koşullara tabidir.

Hemen Öde özelliğinde Müşteri istediği sayıda karta ilişkin kart bilgilerini kaydedebilir, ancak bunu yapmak için her biriyle en az bir defa ödeme yapmış olması gerekir. Müşteri, birden fazla kart için kart bilgisi kaydetmek istiyorsa, bilgileri en son kaydedilen kart "Tercih Edilen Kart" olacaktır ve varsayılan olarak Hemen Öde alışverişlerinin ödemesi buradan tahsil edilecektir. Ancak, Müşteri internet sitesinin Hesabım bölümünde Tercih Edilen Kartı her zaman değiştirebilir.

Hemen Öde özelliğini kullanmak için, Müşteri’nin tek yapması gereken Alışveriş Sepeti bölümünde görülen "Hemen Öde" düğmesini tıklamaktır. Düğmeye bastıktan hemen sonra satın alma işlemi için teslimat, fatura ve ödeme bilgilerini içeren bir ekran görünecektir. Bu ekranda görünen bilgiler değiştirilemez, bu sebeple şayet anılan ekranda hatalı bilgi varsa, Müşteri satın alma işlemini tamamlamamalıdır. Farklı bilgiler kullanarak satın alma işlemi gerçekleştirmek için, Müşteri, Hemen Öde özelliğini kullanmamalıdır.

İnternet sitesinin Hesabım bölümünden Hemen Öde ile bağlantılı Tercih Edilen Kart değiştirilebilir.

13. KATMA DEĞER VERGİSİ

Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uyarınca, internet sitesinden yapılan tüm satış işlemleri, Müşteri’nin onayına tabi olan uygulanabilir nihai muafiyetler hariç olmak üzere Katma Değer Vergisine (KDV) tabidir.

14. İADE POLİTİKASI

Müşteri, teslim aldığı tarihten itibaren onbeş (15) gün içerisinde, herhangi bir neden belirtmeksizin, cayma hakkına sahiptir. ( cayma hakkının kullanılamayacağı ürün grubu hariç )

Aşağıdaki ürünlerden herhangi birinin teslimatına ilişkin sözleşmelerde Müşteri cayma hakkını kullanamaz:

  1.  Müşterinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2.  Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  3. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların (iç çamaşır, mayo, kozmetik ürünleri vb.) teslimine ilişkin sözleşmeler.

Cayma süresi Müşteri veya Müşteri’nin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından ürünlerin zilyetliği devralındıktan onbeş (15) günün sonunda sonra sona erer.

Bu cayma hakkını kullanabilmek için, Müşteri cayma hakkını kullanmak istediğini ve Sözleşmeyi fesih kararını www.newruleswoman.com’ a, internet sitesinde yer alan iade formunu doldurarak  bildirmelidir.

Müşteri’nin cayma hakkını süresinde kullabilmesi için, hakkın kullanım süresi bitmeden önce cayma hakkını kullanmak istediğine dair www.newruleswoman.com’ a bilgilendirmesi yeterlidir.

Cayma hakkının kullanımı halinde, ürünün iadesi cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirim tarihinden itibaren on (10) gün içerisinde www.newruleswoman.com’ un sözleşmede belirtilen adresine www.newruleswoman.com tarafından belirlenen kargo şirketi aracılığıyla geri göndermelidir.

Müşteri’nin tercih ettiği seçili iade yöntemine bakılmaksızın, kargo yoluyla iadeler, www.newruleswoman.com’ un seçtiği bir kurye tarafından yapılmazsa www.newruleswoman.com maruz kalacağı ekstra masraflar, Müşteri’ye geri ödenecek miktara dahil edilmeyecektir.

Müşteri; ürünleri, orijinal paketleri, ambalajı, standart aksesuarları, talimatları ve diğer belgeleriyle birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak www.newruleswoman.com’ a iade etmelidir. Her halde Müşteri, ürünü iade ederken, ürün teslim edildiğinde alınan faturayı veya e-fatura/e-arşiv mevzuatının gerektirdiği ilgili belgeyi ürün ile birlikte göndermelidir.

Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir).

Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, Müşteri, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa müşteri cayma hakkını kaybedebilir.

Müşteri, yalnızca ürünlerin mahiyeti, özellikleri ve işleyişi için gerekli olan herhangi bir kontrolün ötesine geçen değer azalmalarından sorumlu olur.

Müşteri, Teslimat sonrasında, durumlarını, özelliklerini ve işlevlerini saptamak için ürünleri eline alarak kontrol edebilir. Ürünleri kabul edilebilir şekilde ele alma makul düzeyde kabul edilebilir bir süreçtir. Eğer Müşteri’nin gözden geçirme eylemi kabul edilebilir makul düzeyin ötesine geçer ve ürünler hasar görürse ya da değerleri azalırsa, bu farkı www.newruleswoman.com, cayma hakkının kullanımı sırasında Müşteri’ye yapılacak geri ödemeden mahsup edebilir ya da Müşteri ürünlerin azalan değerlerine denk bir miktarı www.newruleswoman.com’ a ödemek durumunda kalabilir.

www.newruleswoman.com, ürünleri inceledikten sonra, ödenen tutarların geri ödenmesi için Müşteri’nin hakkı olup olmadığı hususunda Müşteri’yi bilgilendirecektir. Geri ödeme, cayma hakkı yasal süresi içinde kullanıldığında ve ilgili paketi oluşturan tüm ürünler iade edildiğinde yapılır. 

Ürünleri yukarıda belirtilen şekilde iade etmenin risklerinden Müşteri sorumludur.

Geri ödeme herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimin alınmasından itibaren ondört (14 ) gün içinde yapılacaktır.

www.newruleswoman.com geri ödemeyi, satın alma işlemi için kullanılan ödeme yönteminin aynısını kullanarak yapacaktır.

15. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN KURALLAR

Müşteri, internet sitesinin parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının, ticari markaların ve diğer bütün fikri mülkiyet haklarının daima www.newruleswoman.com veya yetkili aracılarına ait olduğunu kabul eder. Müşteri’nin, sunulan içeriği yalnızca açık şekilde www.newruleswoman.com veya yetkili aracılarının yetkilendirdiği şekilde kullanmasına izin verir.

16. internet sitesindeki bağlantılar VİRÜSLER, SANAL KORSANLIK VE DİĞER SİBER SUÇLAR,

www.newruleswoman.com’ un internet sitesinden üçüncü taraf internet sitelerine veya malzemelerine bağlantılar olabilir; bu bağlantılar yalnızca bilgi verme amaçlıdır ve bu internet sitelerinin veya malzemelerin içeriklerinin kontrolü veya sorumluluğu www.newruleswoman.com’a ait değildir. Benzer şekilde, bu tür bağlantıların kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kaybın veya zararın yükümlülüğünü www.newruleswoman.com üstlenmez.

Müşteri, virüs, trojan, solucan, mantık bombaları veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan zararlı olan diğer materyalleri bilerek yükleyerek internet sitesinin kötüye kullanımından kaçınmayı taahhüt etmektedir.

Müşteri, bu internet sitesine, bu internet sitesini barındıran sunucuya veya internet sitesiyle ilgili herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veritabanına yetkisiz erişim ile girmeye çalışmayacaktır, sistemi engellemeyecek, bozmayacak, verileri yok etmeyecek veya değiştirmeyecektir. Müşteri, hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısı yoluyla internet sitesine saldırmayacağını taahhüt eder.

İşbu hükmün ihlali halinde, Müşteri geçerli mevzuatlara göre cezai işleme tabi bir suç işlemiş olabilir www.newruleswoman.com, bu tür herhangi bir ihlali ilgili adli ve idari mercilere bildirir ve sanal korsanın kimliğini açığa çıkarmak için ilgili kurum ile işbirliği yapar. Benzer şekilde, böyle bir ihlal durumunda, Müşteri’nin internet sitesini kullanma hakkı hemen sona erer.

www.newruleswoman.com, Müşteri’nin bilgisayarına, ekipmanına, internet sitesini kullanımından kaynaklanan verilere veya malzemelere teknolojik olarak zarar veren herhangi bir hizmet reddi saldırısı, virüs veya diğer yazılım ve malzemelerden kaynaklanan ya da internet sitesinin yönlendirdiği bu tür içeriklerin indirilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.

17. YAZILI İLETİŞİM

Yürürlükte bulunan mevzuat, www.newruleswoman.com’ un Müşteri’ye gönderdiği bazı bilgilerin ve iletilerin yazılı olmasını gerektirmektedir. İnternet sitesini kullandığında, www.newruleswoman.com ile iletişimin temelde elektronik olarak yapılacağını kabul eder. Müşteri’ye e-posta yoluyla ulaşarak veya internet sitesine bildirimler koyarak bilgilendirir.

Müşteri Sözleşme uyarınca, işbu elektronik iletişim yöntemini kabul ettiğini ve Müşteri’ye elektronik olarak sunulan tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, bilgilerin ve diğer iletişim yöntemlerinin bu iletişim kanallarının yazılı olmasını gerekli kılan herhangi yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder.

Bu koşul Müşteri’nin yasal haklarını etkilemez.

18. BİLDİRİMLER

www.newruleswoman.com’ a sunulan bütün bildirimler yazılı olarak yapılmalıdır. Müşteri, madde 18'ye bağlı olarak ve orada belirtildiği üzere, Müşteri’nin sipariş verirken sunduğunu e-posta ya da posta adresi yoluyla www.newruleswoman.com’a Müşteri’ye bildirimde bulunabileceğini açıkça kabul ve beyan eder. Bildirim, internet sitesine koyulduğunda hemen, e-posta gönderildiğinde 24 saatte veya mektubun gönderildiği tarihten itibaren 3 gün içinde alınmış ve uygun şekilde gönderilmiş kabul edilir. Bildirimin ulaştığının kanıtı olarak, mektup durumunda, mektubun uygun adrese gönderildiği, mühürlendiği ve postaneye verildiği bilgisi, e-posta durumunda, e-postanın ilgili e-posta adresine gönderildiği bilgisi yeterli olacaktır.

19. MÜCBİR SEBEPLER

www.newruleswoman.com’ un kontrolü dışında meydana gelen ve işbu Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerinden herhangi birini gerçekleştirememesine veya geciktirmesine neden olan ve bu itibarla Sözleşme tahtında mücbir sebep olarak addolunacak olaylardan www.newruleswoman.com sorumlu veya yükümlü tutulamaz. www.newruleswoman.com kontrolümüz dışındaki olaylar, makul kontrolün ötesindeki eylem, olay, gerçekleşmeme, çıkarılma veya kazaları içerir ve özellikle şunları (sınırlama olmaksızın) kapsar:

Grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel eylemler.

Sivil kargaşa, isyan, işgal, terörist saldırısı veya terör saldırısı tehdidi, savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın) veya savaş tehdidi veya savaş hazırlığı.

Yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, çökme, salgın veya diğer doğal afetler.

Demiryolları, deniz yolları, hava yolları, motorlu taşıtlar veya diğer kamu veya özel nakliye araçlarının kullanımının imkansızlığı.

Kamu veya özel sektör telekomünikasyon ağlarının kullanımının imkansızlığı.

Herhangi bir hükümetin eylemleri, kararnameleri, mevzuatları, yönetmelikleri veya kısıtlamaları.

Herhangi bir kargo, posta veya ilgili diğer nakliye işlerinde grev, çökme ve kazalar.

Herhangi bir Sözleşme dahilindeki www.newruleswoman.com’ un herhangi bir yükümlülüğü, kontrolü dışındaki olay devam ettiği sürece askıya alınır ve bu dönem www.newruleswoman.com’un yükümlülüğü yerine getirme süresine eklenir. www.newruleswoman.com kontrolü dışındaki olayı sonlandırmak veya Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerine kontrolü dışındaki olaya rağmen gerçekleştirebilmesini sağlayacak bir çözüm bulmak için bütün makul çabayı gösterecektir.

20. FERAGAT

www.newruleswoman.com’ un Sözleşme süresince, Müşteri’nin Sözleşme veya diğer hüküm ve şartlar dahilindeki yükümlülüklerinin herhangi birinin tam performansını gerçekleştirmesini sağlayamaması veya Sözleşme dahilindeki haklarını veya yasal yolları kullanamaması, bu haklardan veya yasal yollardan feragat ettiği ve Müşteri’nin bu yükümlülüklere uymaktan muaf olduğu anlamına gelmez.

Herhangi bir temerrütten feragat, Sözleşme veya Koşullardan kaynaklanan sonraki temerrütlerden feragat teşkil etmez. Feragat olduğu açıkça beyan edilmediği ve yukarıdaki Bildirimler bölümündeki paragrafa uygun olarak yazılı şekilde iletilmediği müddetçe işbu Koşulların hiçbirinden feragat edilmiş sayılmaz.

21. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu hüküm ve koşullar veya işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir yetkili kurum tarafından geçersiz, kanunsuz veya yürütülemez olarak belirlenirse, söz konusu şart, koşul veya hüküm kalan şart, koşul veya hükümlerden ayrılır ve kalan kısım hukukun izin verdiği ölçüde geçerli olarak kalır.

22. KOŞULLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKIMIZ

www.newruleswoman.com, zaman zaman bu Genel Şart ve Koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Müşteri, bu internet sitesini kullandığında veya ürün sipariş ettiğinde yürürlükte olan ilkelere ve Koşullara, bunlarda bir değişiklik yapılmadığı müddetçe tabi olur. Koşullar veya Gizlilik Beyanında hukuka veya hükümetin yetkili organına göre yapılan herhangi bir potansiyel değişim, önceden Müşteri tarafından yapılan siparişler için de geçerli olacaktır. Bu değişiklik Müşteri’nin yasal haklarını etkilemez.

23. YETKİLİ MAHKEME

www.newruleswoman.com zaman zaman bu Genel Şart ve Koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahibtir. İnternet sitesinin kullanımı ve bu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair Sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve Türk Hukuku uygulanacaktır. İnternet sitesinin kullanımından veya böyle bir Sözleşmeden doğan veya onunla alakalı herhangi bir anlaşmazlık, Türkiye mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir.

Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli ve yetkilidir. Müşteri bu çerçevede, kendisinin veya dilerse www.newruleswoman.com’ un yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir. 

24. GERİ BİLDİRİM

Müşteri’nin yorumları ve geri bildirimleri www.newruleswoman.com için önemlidir. Müşteri tüm geri bildirim ve yorumları www.newruleswoman.com’a iletişim formu veya info@newruleswoman.com adresinden e-posta yoluyla gönderebilir.

Müşteri, işbu Sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, www.newruleswoman.com ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve diğer tüm koşulları dahil sözleşmede yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını internet sitesinde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürünü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.
Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, müşterinin www.newruleswoman.com’ a bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

 

 

SANDA MAĞAZACILIK TİC. ANONİM ŞİRKETİ

  • 1.000 TL VE ÜZERİ -ÜCRETSİZ KARGO
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 NEWRULES. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.